SMEG NAGRAJUJE!

IZKORISTITE PRILOŽNOST IN SE POTEGUJTE ZA NAGRADE!

Izkoristite priložnost in se potegujte za nagrade –
2x tedensko palični mešalnik SMEG in na koncu
nagradne igre 1x hladilnik SMEG!Sodelujte v nagradni igri

DOBRODOŠLI V NAGRADNI IGRI

1. Ob nakupu izdelka SMEG iz programa zvestobe, ki poteka v Mercatorju, ste prejeli poleg originalnih navodil listek, ki se je nahajal v embalaži izdelka. Na listku je zapisana koda za sodelovanje v nagradni igri.
2. V spodnji spletni obrazec vpišite kodo iz listka in svoje podatke: ime, priimek in e-poštni naslov 
3. Vsak teden bomo podelili dve nagradi: palični mešalnik SMEG. Na koncu aktivnosti se bo med vsemi sodelujočimi izžrebalo nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado SMEG hladilnik. 
4. Nagrajenci boste obveščeni preko e-poštnega naslova družbe The Cookware Company Europe, ki je tudi organizator nagradne igre.
5. Trajanje nagradne igre: od 19. 10. 2023 do 31. 1. 2024.
?
PRAVILA NAGRADNE IGRE

I. SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE


Ta pravila nagradne igre veljajo za nagradno igro »Vsak teden osvoji 2x palična mešalnika SMEG (HBF01)  in na koncu nagradne igre 1x SMEG hladilnik (FAB28) «, ki ga organizira družba The Cookware Company Europe BV s sedežem na naslovu Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, Belgija, registrirana v registru podjetij (KBO) s številko podjetja 0635.907.452 (»The Cookware Company Europe«), v sodelovanju z družbo Mercator d.o.o.  s sedežem na naslovu Dunajska 107, Ljubljana z davčno številko 45884595 (»trgovec«). The Cookware Company Europe kot pobudnik in organizator nosi vso odgovornost v zvezi z nagradno igro skladno z določili teh pravil nagradne igre. Trgovec v tej zvezi ne nosi nobene odgovornosti do udeležencev.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec/ka potrjuje, da je prebral/a in razumel/a ta pravila nagradne igre. Poleg tega udeleženec/ka sprejema ta pravila nagradne igre in vsa njena določila kot tudi vse odločitve, ki jih bo družba The Cookware Company Europe sprejela v zvezi z nagradno igro.


II. POGOJI SODELOVANJA

 
Vsaka oseba, ki je v času sodelovanja v nagradni igri stara 18 let ali več in ima bivališče v Sloveniji, lahko sodeluje v nagradni igri.
Zaposleni družbe The Cookware Company Europe ter trgovčevi zaposleni, ki so neposredno vključeni v izvedbo nagradne igre, in osebe, ki imajo prebivališče na istem naslovu, ne smejo sodelovati v nagradni igri. 
Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat z vsakim kupljenim izdelkom.
Nakup je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V primeru, da udeleženec/ka ne izpolnjuje vseh pogojev (tudi če je razglašen/a za zmagovalca/ko), samodejno izgubi pravico do nagrade (kot je opredeljena spodaj), brez odškodnine in brez kakršnega koli nadaljnjega postopka.

III. POTEK NAGRADNE IGRE


Nagradna igra poteka od 19. 10. 2023 do 31. 1. 2024.
Za veljavno sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec/ka kupiti izdelek SMEG v eni izmed trgovčevih sodelujočih trgovin. S tem nakupom udeleženec/ka pridobi edinstveno kodo, ki jo lahko najde na zadnji strani navodil za uporabo izdelka SMEG. Nato mora udeleženec/ka izpolniti elektronski pristopni obrazec na www.osvojihladilnik-mercator.si (»spletno mesto«). Udeleženec/ka mora vnesti svoje polno ime, e-poštni naslov, telefonsko številko in edinstveno kodo. Na koncu mora udeleženec/ka soglašati s pravili nagradne igre in izjavo o zasebnosti ter elektronsko poslati prijavni obrazec (s klikom na »pošlji«).
Nepopolno ali nepravilno izpolnjeni prijavni obrazci kot tudi prijavni obrazci, ki niso poslani elektronsko in/ali pravočasno, bodo šteli za neveljavne.

Vsak teden bo družba The Cookware Company Europe izbrala 2 zmagovalca/ko.

Zmagovalec/ka bo vsak teden obveščen/a po e-pošti. Zmagovalec/ka mora posredovati vse podatke, ki jih družba The Cookware Company Europe upravičeno zahteva (vključno z davčno številko), v 5 delovnih dneh od prejema zahteve. Nagrada (kot je opredeljena spodaj) bo dostavljena po pošti na naslov, naveden v e-poštnem sporočilu zmagovalca/ke, v 10 delovnih dneh od obvestila.

Rezultati nagradne igre so zavezujoči in nepreklicni in jih ni mogoče izpodbijati.

IV. NAGRADA

 
Nagrada za tedenskega dva zmagovalca/ko je palični mešalnik SMEG (HBF01) v bež barvi, v vrednosti 119 EUR in na koncu za glavnega zmagovalca 1x SMEG hladilnik (v bež, črni ali modri barvi) v vrednosti 1750 EUR. Nagrada ne vključuje dodatnih izdelkov ali storitev. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek. Davek bo za zmagovalca/ko izračunal in plačal organizator nagradne igre.
V. NADZOR NAGRADNE IGRE

 
Družba The Cookware Company Europe bo nadzorovala pravilen potek nagradne igre. Družba The Cookware Company Europe si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi udeležence/ke, če ne izpolnjujejo vseh pravil nagradne igre ali v primeru prevare ali goljufije, brez nadomestila s strani družbe The Cookware Company Europe. V takšnih primerih si družba The Cookware Company Europe prav tako pridržuje pravico zahtevati nadomestilo za škodo, ki jo je utrpela družba The Cookware Company Europe (vključno s škodo za ugled). Družba The Cookware Company Europe bo izbrala drugega/o zmagovalca/ko samo, če bo to razumno mogoče.

VI. ODGOVORNOST

 
Brez poseganja v določbe veljavnega prava je družba The Cookware Company Europe lahko odgovorna samo za škodo, ki nastane zaradi njene resne ali namerne napake, goljufije ali prevare. Družba The Cookware Company Europe ni odgovorna za druge napake Družba The Cookware Company Europe je odgovorna samo za neposredno škodo in ni nikoli odgovorna za posredno škodo, vključno z, med drugim, posledično škodo, izgubo dobička, izgubljenimi prihranki ali škodo tretjim osebam. Družba The Cookware Company Europe ni odgovorna za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nezakonite uporabe nagrade.

Brez poseganja v zgornje določbe družba The Cookware Company Europe ne odgovarja za

– neuspešno (pravočasno) dostavo nagrade v primeru, da zmagovalec/ka ni pravilno izpolnil pristopnega obrazca; 

– kakršne koli okvare, ki jih povzročijo tretje osebe (vključno z, med drugim, ponudniki logističnih storitev);

– napačne zapise, druge napake in tehnične težave. Če je potek nagradne igre prekinjen zaradi tehnične težave (vključno z, med drugim, (začasno) nedosegljivostjo spletnega mesta in prekinjeno povezavo), si bo družba The Cookware Company Europe po najboljših močeh prizadevala odpraviti te moteče učinke.

VII. IZJAVA O ZASEBNOSTI

 
Izjava o zasebnosti pojasnjuje, kako bo družba The Cookware Company Europe obdelovala osebne podatke udeležencev.

VIII. SPREMEMBA POGOJEV NAGRADNE IGRE IN PREKLIC NAGRADNE IGRE

 
Družba The Cookware Company Europe si pridružuje pravico, da pravila nagradne igre spremeni ali da nagradno igro preloži, prilagodi ali prekliče v primeru višje sile ali če to upravičujejo okoliščine, na katere nima vpliva.

V primeru, da je ena ali več določb, ki so vsebovane tukaj, iz kakršnega koli razloga kakor koli neveljavnih, nezakonitih ali neizvršljivih, ta neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost ne bo vplivala na druge določbe teh pogojev nagradne igre.

IX. VELJAVNO PRAVO


Ta pravila nagradne igre ureja izključno belgijsko pravo brez poseganja v pravice, ki jih imate na podlagi veljavnega nacionalnega prava. Sprememba pogojev nagradne igre bo objavljena na spletnem mestu. 

X. VPRAŠANJA IN PRIPOMBE

 
Če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe, se lahko obrnete na družbo The Cookware Company Europe do 1 mesec po koncu nagradne igre z datiranim in podpisanim pismom na naslov Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, Belgija, (zadeva: nagradna igra SMEG/attn. SMEG competition) ali po elektronski pošti na naslov smeg.care@cookware-co.com.


GLAVNI NAGRAJENEC HLADILNIKA SMEG
Damijan Bizjak
NAGRAJENCI PALIČNEGA MEŠALNIKA SMEG
19/10 - 25/10
• Urska S.
• MAŠA S.
26/10 - 01/11
• Tita H.
• Elena L.
02/11 - 08/11
• Marcel S.
• Ana S.
09/11 - 15/11
• Nina B.
• Kaja P.
16/11 - 22/11
• Zdenka P.
• Tatjana F.
23/11 - 29/11
• Urška R.
• Andrej S.
30/11 - 06/12
• tadeja s.
• Jasna Š.
07/12 - 13/12
• DARJA K.
• Zlatka W.
14/12 - 20/12
• Maja H.G.
• Aleksandra A.
21/12 - 27/12
• Orjana F.
• Vesna Č.
28/12 - 03/01
• Nailje K.
• Nada J.
04/01 - 10/01
• Petra K.
• ALIREZA A.R.
11/01 - 16/01
• David D.
• Boris Š.
17/01 - 23/01
• Marjeta V.
• Dijana D.
24/01 - 30/01
• Verica V.
• Polona G.